Wedding

BUDDHIST WEDDING CEREMONY / LỄ HẰNG THUẬN
Email: thichhangdat66@gmail.com
GO BACK

  Wedding ceremony-Salamon-Jessica-St Louis-MO-Oct 2019-B
  Wedding ceremony-Salamon-Jessica-St Louis-MO-Oct 2019-E
  Wedding ceremony-Salamon-Jessica-St Louis-MO-Oct 2019-D
  Wedding ceremony-Salamon-Jessica-St Louis-MO-Oct 2019-C
  Wedding ceremony-Salamon-Jessica-St Louis-MO-Oct 2019-A
  Lễ Hằng Thuận của Phật Tử Lê Cảnh Long và Tuyết Nhi tại Chùa Phật Giác
  Sunny Nguyen - Recitation of Metta Sutra.
  Interfaith Wedding Ceremony-part I- March 2005
  Interfaith Wedding Ceremony-part II- March 2005
  wedding ceremony Louisville Kentucky 01 01 2007
  Private video
 
  Lễ Hằng Thuận của Phật tử Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Quốc Bảo Châu 12-02-2020