Page
  711
Total
85362
Buddhist Class Friday At Temple

YOUTH BUDDHIST CLASS AT THE ENLIGHTENED BUDDHA TEMPLE (CHÙA PHẬT GIÁC)
FRIDAY (7:00-8:30 PM CST)
Email: thichgiaophap@yahoo.com
GO BACK

  Học sinh cấp 3 trình diễn robot tại Chùa Phật Giác ngày 17/02/2023 - Phần 2
     High school students demonstrated a robot at Enlightened Buddha Temple on 02/17/2023 - Part 2
  Học sinh cấp 3 trình diễn robot tại Chùa Phật Giác ngày 17/02/2023 - Phần 1
     High school students demonstrated a robot at Enlightened Buddha Temple on 02/17/2023 - Part 1
  Thứ Sáu 10/2/2023 - Phần 4
     Friday, 2/10/2023 - Part 4
  Thứ Sáu 10/2/2023 - Phần 3
     Friday, 2/10/2023 - Part 3
  Thứ Sáu 10/2/2023 - Phần 2
     Friday, 2/10/2023 - Part 2
  Thứ Sáu 10/2/2023 - Phần 1
     Friday, 2/10/2023 - Part 1
  Đón Giao Thừa và Tết Nguyên đán 21/01/2023 - 22/01/2023
     Lunar New Year\'s Eve and Lunar New Year 01/21/2023 - 01/22/2023
  Chùa Phật Giác Đón Giao Thừa Năm Quý Mão 2023 - Chương trình dành riêng cho thanh thiếu niên - Phần 4
     Lunar New Year\'s Eve 2023 Celebration, 01-21-2023, at Enlightened Buddha Temple for the Youths - Part 4
  Chùa Phật Giác Đón Giao Thừa Năm Quý Mão 2023 - Chương trình dành riêng cho thanh thiếu niên - Phần 3
     Lunar New Year\'s Eve 2023 Celebration, 01-21-2023, at Enlightened Buddha Temple for the Youths - Part 3
  Chùa Phật Giác Đón Giao Thừa Năm Quý Mão 2023 - Chương trình dành riêng cho thanh thiếu niên - Phần 2
     Lunar New Year\'s Eve 2023 Celebration, 01-21-2023, at Enlightened Buddha Temple for the Youths - Part 2
  Chùa Phật Giác Đón Giao Thừa Năm Quý Mão 2023 - Chương trình dành riêng cho thanh thiếu niên - Phần 1
     Lunar New Year\'s Eve 2023 Celebration, 01-21-2023, at Enlightened Buddha Temple for the Youths - Part 1
  Thứ Sáu, 20/1/2023 - Hình ảnh
     Friday, 1/20/2023 - Slideshow
  Thứ Sáu, 20/1/2023 - Phần 2
     Friday, 1/20/2023 - Part 2
  Thứ Sáu, 20/1/2023 - Phần 1
     Friday, 1/20/2023 - Part 1
  Thứ Sáu, 13/1/2023 - Phần 7
     Friday, 1/13/2023 - Part 7
  Thứ Sáu, 13/1/2023 - Phần 6
     Friday, 1/13/2023 - Part 6
  Thứ Sáu, 13/1/2023 - Phần 5
     Friday, 1/13/2023 - Part 5
  Thứ Sáu, 13/1/2023 - Phần 4
     Friday, 1/13/2023 - Part 4
  Thứ Sáu, 13/1/2023 - Phần 3
     Friday, 1/13/2023 - Part 3
  Thứ Sáu, 13/1/2023 - Phần 2
     Friday, 1/13/2023 - Part 2
  Thứ Sáu, 13/1/2023 - Phần 1
     Friday, 1/13/2023 - Part 1
  Thứ Sáu, 16-12-2022, là ngày sinh hoạt cuối của năm 2022 - Phần 3
     Friday, 12/16/2022, is the last day of the year 2022 - Part 3
  Thứ Sáu, 16/12/2022, là ngày sinh hoạt cuối của năm 2022 - Phần 2
     Friday, 12/16/2022, is the last day of the year 2022 - Part 2
  Thứ Sáu, 16/12/2022, là ngày sinh hoạt cuối của năm 2022 - Phần 1
     Friday, 12/16/2022, is the last day of the year 2022 - Part 1
  Thứ Sáu, 09/12/2022 - Phần 2
     Friday, 12/09/2022 - Part 2
  Thứ Sáu, 09/12/2022 - Phần 1
     Friday, 12/09/2022 - Part 1
  Thứ Sáu, 02/12/2022
     Friday, 12/02/2022
  Thứ Sáu, 18/11/2022 - Phần 2
     Friday, 11/18/2022 - Part 2
  Thứ Sáu, 18/11/2022 - Phần 1
     Friday, 11/18/2022 - Part 1
  Thứ Sáu, 11/11/2022 - Phần 2
     Friday, 11/11/2022 - Part 2
  Thứ Sáu, 11/11/2022 - Phần 1
     Friday, 11/11/2022 - Part 1
  Thứ Sáu, 04/11/2022 - Phần 2
     Friday, 11/04/2022 - Part 2
  Thứ Sáu, 04/11/2022 - Phần 1
     Friday, 11/04/2022 - Part 1
  Thứ Sáu, 21/10/2022
     Friday, 10/21/2022
  Thứ Sáu, 07/10/2022
     Friday, 10/07/2022
  Thứ Sáu, 30/09/2022. - Phần 2
     Friday, 09/30/2022 - Part 2
  Thứ Sáu, 30/09/2022 - Phần 1
     Friday, 09/30/2022 - Part 1